Profesori Steinar Bryn ishte ligjërues në trajnimin e fundit të Modulit A për arsim interkulturor që me sukses e ndoqën studentë nga Institutet e Pedagogjisë dhe Psikologjisë, pranë Fakultetit Filozofik në Shkup dhe Fakulteti Pedagogjik Sh. Kliment Ohridski në Shkup.