Më 24 dhjetor 2012 në organizim të Qendrës për Dialog Nansen Shkup u organizua program zbavitës për nxënësit nga klasa e 1. deri në të 5. në Sh. F. “Koço Racin” – Ognjanci, të cilët janë të kyçur në projektin Modeli Nansen për arsim të integruar. Nxënësit kishin mundësi të kënaqen në programin e përgatitur nga ana e magjistarit profesional të cilin e ndjeknin me shumë entuziazëm.
Në ngjarjen ishin prezente edhe mësueset e kyçura në projekt.