Më 5 mars, 2015 mësimdhënëset e përfshira në projektin modeli Nansen  për arsimim të integruar në SHF “Marshall Tito” në Strumicë, Mejdin Usinov, Daniela Miteva dhe Ljubinka Cvetanova zbatuan punëtorinë e parë kreative në kuadër të programit vjetor për bashkëpunim me prindërit. Prindërit e nxënësve maqedonas dhe turq të përfshirë në projekt morën pjesë active në punëtorinë e cila rezultoi me punime dhe dekorime të shumëllojshme kreative.