Bashkëpunimi i frytshëm shumëvjeçar në mes të Zyrës së Komisarit të Lartë të OSBE-së për Pakica Kombëtare dhe Qendrës për Dialog Nansen Shkup rezulton në promovimin e sotëm të platformës unike shumëgjuhëshe Fraza.mk. Në prani të Komisarit të Lartë të OSBE-së për Pakica Kombëtare, z. K. Abdrakhmanov dhe Zëvendës Shefit të Misionit të OSBE-së në Shkup, z. J. Goldstein u prezantua Libri i bashkëbisedimeve në katër gjuhë, i cili mundëson njohje të lehtë, audio-vizuale dhe interaktive me gjuhën maqedonase, shqipe, turke dhe serbe.

Përfitimet e kësaj iniciative i theksuan edhe pjesëmarrësit në panel diskutim, gjegjësisht ekipi i autorëve: Dr. V. Labroska dhe Dr. B. Sulejmani, si dhe Koordinatori kombëtar për një shoqëri dhe ndërkulturalizëm, z. R. Alagjozovski, drejtori i Agjencisë për aplikimin e gjuhës së R. së Maqedonisë së Veriut, Dr. Y. Sela dhe drejtoresha e Zyrës për Zhvillim dhe Promovim të Arsimit në Komunitet, znj. R. Blagojeviq.

Libri i bashkëbisedimeve është në dispozicion dhe lehtë i zbatueshëm për lloje të ndryshme të pajisjeve elektronike dhe mundëson njohje të lehtë dhe argëtuese me katër gjuhët.