Doracaku i ri i QDN Shkup është i krijuar për të mbështetur mësimdhënësit, bashkëpunëtorët profesional, prindërit, por edhe individët e interesuar për zhvillimin e një atmosfere ndërkulturore, inkluzive dhe të ngrohtë në klasë, me qëllim që të gjithë të ndihen të mirëpritur, të njohur dhe të pranuar!

Publikimi është një udhëzues i vogël përmes sfidave ndërkulturore dhe lindi si rezultat i dëshirës për të tejkaluar dilemat e shumta, e ndonjëherë edhe perceptimet e gabuara për aspektet ndërkulturore të procesit edukativo-arsimor.

Shkarko “Hapa drejt ndërkulturalizmit”