Programet e reja mësimore nga klasa e parë deri në klasën e tretë

Koncepti i avancimit të profesionit të mësimdhënësit në Republikën e Maqedonisë (Dhjetor, 2015)

Koncepti për arsim interkulturor

Multikulturalizmi dhe interkulturalizmi në librat shkollor nga klasa e gjashtë e deri në klasën e nëntë të arsimit fillor në Republikën e Maqedonisë

Multikulturalizmi dhe interkulturalizmi në tekstet shkollore prej klasës së parë deri në të pestën në arsimin fillor në Republikën e Maqedonisë