(26.04, 2009) Prej 26.04.2009 (e diel) prindërit e nxënësve të SHFDHI “Fridtjof Nansen” vullnetarisht filluan të rregullojnë oborrin e shkollës, gjegjësisht të ndërtojnë hapësiren për parking për nevojat e shkolles. Me këtë gjest të prindërve, shkolla do të fitojë mjedise për parking prej 500 metra katrorë. Për rregullimin e këtyre mjediseve morën pjesë 12 prind, të punësuarit dhe menaxhmenti i shkolles.