Sot, Qendra për trajnim pranë QDN Shkup, filloi online punëtoritë e trajnimeve për arsim interkulturor. Këto punëtori janë vazhdim i trajnimeve për arsim interkulturor të cilat filluan në muajin Shkurt, për pjesëmarrësit e tetë grupeve të përzgjedhura. Tema e punëtorisë së sotme ishte: Qasje për aktivitete të sukssesshme interkulturore. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për bashkëpunimin dhe për kontributin e dhënë në këtë punëtori!