(26.02, 2010) Me datë 26. 02. 2010 në shkollën fillore rajonale “ Fridtjof Nansen” në f. Preljubisht u mbajt punëtoria “tufë lulesh për nënën” me rastin e festës ndërkombëtare të 8 Marsit.
Në këtë punëtori morrën pjesë 25 nëna dhe 4 arsimtaret e shkollës.
Qëllimi I kësaj punëtorie ishte njohja e nënave të të dy përkatësive etnike, shoqërimi, bashkëpunimi në kuptim të interaksionit prind- prind, arsimtar- prind, tejkalimi I stereotipeve dhe paragjykimeve te nënat dhe ndihma për përgaditjen e skenografisë për shfaqen e ardhëshme.
Gjatë tërë punëtorisë kishte atmosferë të këndshme.