Me temën „Kultivimi i një klime të sigurt në shkollë”, u mbajt trajnimi i parë nga Moduli B për dy grupe mësuesish. Prof. Dr. Elena Açkovska Leshkovska, prezantoi dhe ofroi disa strategji praktike dhe të zbatueshme për krijimin e një mjedisi të sigurt shkollor.