Më 13 tetor 2017, mësueset Aneta Kaziovska dhe Mirushe Xhaferi zhvilluan aktivitetin ndërkulturor me nxënësit e klasave të katërta në kuadër të sekcionit Paqe dhe tolerancë.