Më 17 shkurt, 2014 përfaqësuesit e QDN Shkup Sasho Stojkovski, Veton Zekolli dhe Mirlinda Alemdar morën pjesë si ligjërues në seminarin e titulluar “Paqe dhe politikë” i cili u realizua në kolegjin univestitar në Lilehamer. Përfaqësuesit e QDN Shkup prezantuan programin për Dialog dhe Pajtim dhe modelin Nansen për arsimim të integruar. Në seminar morën pjesë profesorët, stafi administrative dhe studentët e kolegjit universitar si dhe përfaqësuesit e Komitetit rinor Olimpik. Prezantimi nga ana e QDN Shkup u ndoq me një interest ë madh dhe me nje diksutim të frutshëm.

For more photos, click here.