QDN Shkup gjithmonë me kënaqësi dhe shumë gëzim shënon fillimet e iniciativave dhe hapave të rinj. Ne jemi veçanërisht krenarë për bashkëpunimin me Fakultetin Pedagogjik “Shën. Kliment Ohridski ”, Shkup dhe me Forum Ziviler Friedensdienst – Macedonia Program përmes të cilit bashkëpunim do të mundësohet zhvillimi i kompetencave interkulturore dhe sensibilizimi i studentëve, si mësues të ardhshëm.
Me një grup studentësh do të punohet në mënyrë sistematike për të hedhur dritë në shumë aspekte të arsimit interkulturor përmes një cikli prej katër trajnimesh që do të mbahen në tre gjuhë, duke zbatuar shumë lojëra dhe aktivitete grupore dhe praktike.
Besojmë se kjo përvojë do të jetë e vlefshme për studentët në gjurmimin e rrugës së tyre profesionale.