Më 8 qershor 2019, Kuvendi i QDN Shkup organizoi takim në të cilin u zgjodhën anëtarët e ri të Bordit Drejtues:

znj. Elizabeta Jovanovska (kryetare)
z. Knut Volebek
z. Ervan Fuere
znj. Simone Filipini
z. Steinar Bryn
z. Dragan Gjurçeski
znj. Ingrid Vik
znj. Bente Knagenhjelm 
z. Xhon Horekens
z. Safet Neziri
znj. Norin Kempbell

Bordi drejtues i QDN Shkup, unanimisht ri-zgjodhi znj. Elizabeta Jovanovska për Kryetare të Bordit drejtues me mandat 4 vjeçar dhe z. Veton Zekolli për Drejtor Ekzekutiv të QDN Shkup me mandat 4 vjeçar.