QDN Shkup me kënaqësi prezanton Raportin vjetor për vitin 2016 i cili përfshin periudhën Janar-Dhjetor 2016. Për të shkarkuar raportin, ju lutemi klikoni këtu.