Ndajmë një retrospektivë të aktiviteteve të QDN Shkup përmes Raportit Vjetor për vitin 2022.

Shkarko