Të nderuar miq dhe bashkëpunëtorë,

me kënaqësi po e ndajmë Raportin vjetor për vitin 2020, përmes të cilit shpresojmë se do të fitoni më tepër informata të dobishme dhe interesante në lidhje me punën tonë.

I njëjti është në dispozicion në vegëzën në vijim: Raporti Vjetor 2020