Raporti vjetor në mënyrë interaktive ofron një pasqyrë të shtyllave kryesore të veprimtarisë së QDN Shkup, të pasuruara me bashkëpunimin konstruktiv dhe të suksesshëm me një numër të madh të bashkëpunëtorëve, partnerëve dhe përkrahësve tanë.

https://2021.ndc.mk