Në periudhën 4-7 qershor, 2013, QDN Shkup organizoi tre shfaqe me kukulla për nxënësit e inkuadruar në projektin Modeli Nansen për arsimim të integruar në suaza të shkollave fillore: Rajko Zhinzifov (Ismail Qemali)- komuna Çair, Koço Racin- komuna Petrovec dhe Goce Dellçev- komuna Konçe. Nxënësit shfaqën kënaqësinë e tyre gjatë shfaqes me kukulla e cila u organizua me rastin e përfundimit të sukseshëm të vitit shkollor 2012/2013.