Më 9 maj 2013, nxënëxsit nga shkolla e parë e mesme e integruar “Mosha Pijade”- komuna e Jegunovcit, ishin në ekskursion njëditor në Shkup. Gjatë ekskursionit, nxënësit përcollën një film 3-D në një nga kinematë e qytetit dhe më pas vijoi shëtitje në kryeqytet. Nxënësit ishin të shoqëruan nga profesorët e tyre dhe nga Projekt menaxhuesi pranë QDN Shkup Veton Zekolli. Ekskurzioni u organizua dhe financua nga ana e QDN Shkup.