Më 13 maj, 2013, nxënësit e inkuadruar në projektin “Modeli Nansen për arsimim të integruar” nga shkolla fillore “Marshal Tito”- Strumicë, ishin në ekskursion njëditor në Bansko, fshat i cili ndodhet në afërsi të Strumicës, afër malit Ballasica. Nxënësit e vizitituan banjën lokale, si dhe burimet dhe ujëvarat natyrore. Nxënësit poashtu i vizituan dhe shërbimet doganore dhe policinë kufitare. Ekskursioni u organizua dhe financua nga QDN Shkup.