Më 13 dhe 20 prill 2018, mësimdhënëset Tijana Bajraktarska dhe Hyrmet Alla realizuan aktivitetin “Nga sofra e gjyshes time”, në mënyrë që nxënësit të njihen me specialitetet më të zakonshme që janë pjesë e traditave të familjeve dhe që transmetohen tek gjeneratat e ardhshme.

Nxënësit kanë për detyrë të shtrojnë një tryezë me përgatitje tradicionale. Secili grup përgatit një tryezë të ndryshme (me mbulesë, peceta, pjata, lugë, gota). Fëmijët morën pjesë në mënyrë aktive në aktivitetin, duke bashkëpunuar dhe duke u shoqëruar në përgatitjen e tryezave. Nxënësit me kënaqësi provonin ushqimet e mrekullueshme të përgatitura nga gjyshet e tyre, “T. Bajraktarska dhe H. Alla