7 Mars 2018- Aktivitetet e integruara jashtëmësimore të cilat zbatohen sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor, përveç integrimit dhe socializimit të nxënësve, gjithashtu mbështesin potencialin e tyre krijues dhe sigurojnë hapësirë për aktivitete kreative. Gjatë aktivitetit interkulturor, profesorët Natasha Mladenovska dhe Faruk Jashari paraqitën anën argëtuese të riciklimit para nxënësve, gjatë së cilës ata krijuan dizajne të ndryshme të bluzave dhe dekorimeve.