(30.03, 2010) Marsi është muaji gjatë së cilës e gjith natyra fillon të zgjohet.
Sot në datën 30.03.2010 nxënësit e shkollës tonë e shënuan ditën e drurit. Përshkak të punëtorëve të ndërtimit që zhvillohet në oborrin e shkollës tonë, me nxënësit në vend të drujve mbjellëm lule.
Të gjithë nxënësit e dijnë që çdo dru i mbjellun don të thot një jetë më shumë, por sot të gjithë u pajtuan që edhe lulet që sot do to mbjellin në mënyrën e tyre do ta zbukurojnë natyrën.
Prandaj me kënaqësi morën pjesë nxënësit e klasës së parë dhe klasës së dytë në mbjelljen e luleve të llojeve të ndryshme.