(19.11.2010) Më 19.11. 2010 nxënësit dhe arsimtarët e SHFID e shënuan Ditën e drurit. Me një kënaqësi të jashtëzakonshme nxënësit e begatuan oborrin e shkollës edhe me disa fidane halore ndërsa kësisoi edhe ata vetë kontribuan për zbukurimin e ambienteve të shkollës.