Me qëllim që të shënohet fundi i vitit shkollor në shkollat e inkuadruara në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar, QDN Shkup organizoi aktivitete të ndryshme për nxënësit dhe stafin shkollor me qëllim që të ofrohen aktivitete argëtuese për relaksim për shkak të përafrimit të fundit të vitit shkollor 2014/2015.

Aktivitetet u organizuan sipas orarit në vijim:

19 maj 2015- mini lojëra Olimpike në SHF “Goce Delçev” në Konçe

26 maj 2015- shfaqe me kukulla në SHF “Nikolla Karev” në f. Borinë dhe Sazhdevë, Krushevë

27 maj 2015- shfaqe me kukulla në SHF “Goce Dellçev” në Konçe

28 maj 2015- performancë me pantomimë në SHF “Bratstvo- Migjeni” në Tetovë

28 maj 2015- shfaqe me kukulla në SHF “Goce Dellçev” në Gostivar

3 qershor 2015 shfaqja përfundimtare me nxënësit e grupit të parë në SHFK “Liria”- Tetovë (Video)

5 qershor 2015 shfaqja përfundimtare me nxënësit e grupit të dytë në SHFK “Liria”- Tetovë (Video)

8 qershor 2015 shfaqja përfundimtare me nxënësit e grupit të parë në SHFK “Goce Dellçev”- Gostivar (Video)

9 qershor 2015 shfaqja përfundimtare me nxënësit e grupit të dytë në SHFK “Goce Dellçev”- Gostivar (Video)

10 qershor 2015 eveniment për shënimin e 5 vjetorit të MNAI në SHFK “Marshal Tito”- Strumicë (Video)

12 qershor 2015 shfaqja përfundimtare në SHF “Ali Bektashi”- Bujanoc (Video)