Më 28 dhjetor 2012 nxënësit e shkollës fillore “Marshall Tito” Strumicë shënuan fundin e gjysëmvjetorit të parë duke marrë pjesë në një kuiz argëtues i organizuar dhe i përgatitur nga mësimdhënësit e përfshirë në projekt. Prindërit e nxënësve të inkuadruar në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar si dhe përfaqësues nga komuna e Strumicës morën pjesë në këtë ngjarje.