(29.12.2010) Më datën 29.12.2010 u realizua shfaqja e vitit të ri: Dymbëdhjet muaj, e cila në mënyrë masive u vizitua nga prindërit e nxënësve të dy gjeneratave. Paraqitja e sigurt e nxënësve, pikat muzikore dinamike si dhe vjershat e përshtatura për muajin e duhur ishin veçorit të cilët e shënuan këtë shfaqje. Befasinë më të madhe ua bëri Gjyshi Dimër i cili i shpërbleu nxënësit me nga një pako që aq kohe e kishin pritur nxënësit.