(09.06.2011) Në 09.06.2011 u realizua shfaqja përfundimtare me temë:  Katër stinët e vitit, me të cilën nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë, së bashku me mësueset e tyre në mënyrë të sukseshme e rrubullaksuan dhe e përcollën vitin shkollor 2010/2011.

Shfaqja ishte masovisht e vizituar nga ana e prindërve të  nxënësve, dhe të njejtën e ndjeki dhe drejtori e SHFQ Shemshovë- B. Ejupi.