(28.12, 2009) Me rastin e afrimit të Vitit të Ri dhe përfundimit të gjysmëvjetorit të parë të këtij viti shkollor, më 28.12.2009 në SHFDI “Fridtjof Nansen” u organizua një shfaqje festive.
Shfaqja për Vitin e Ri përbëhej prej recitimeve dhe këndimi i këngëve për Vitin e Ri nga ana e nxënësve ndërsa maniifestimi u begatua edhe me shfaqjen e një pjese të drames në të cilen morën pjesë Babagjyshi, një shtojzovalle dhe një palaço të cilët kontribuan që ky manifestim të jetë shumë më interesant për nxënësit dhe prindërit e tyre që morën pjesë në manifestim.
Në fund të këtij manifestimi të gjithë nxënësit morën nga një pako të vitit të ri pre Babagjyshit ndërsa nxënësit e shpërblyen atë me nga një puthje dhe përqafim të ngrohtë.