Me datën 03.12.2010, SHFID dhe SHMID e vizituan përfaqësuesit e  zyrës të QDN në Bujanovcë të cilët sëbashku me prindërit, administratën komunale, anëtarët e bashkësisë lokale dhe gazetarë kishin mundësi të.