Me datën 02.12.2010, SHFID dhe SHMID e vizituan 40 studentë të cilët i vijojnë studimet e tyre në vitin e tretë pranë fakultetit Pedagogjik në Shtip dhe Tetovë, të cilët sëbashku me profesorët..