15 janar, 2014- Qendra për Dialog Nansen Shkup, përmes “Programit për përkrahje të kapaciteteve të Ministrisë së arsimit dhe shkencës së R.M.” i finnacuar nga ana e MPJ të Mbretërisë së Norvegjisë ndan 20 bursa për trajnimin e arsimtarëve, profesorëve dhe bashkëpunëtorëve shkollor nga arsimi fillor dhe i mesëm.

Bursat ndahen për nivelin bazik të trajnimeve të cilat janë pjesë e Qendrës për trajnim -modeli Nansen për arsimim të integruar.

Për më shumë informacione klikoni këtu.