Një pjesë e arsimtarëve dhe prindërve të nxënësve të brezit rë ri të cilët mësojnë në Shkollen fillore dygjuhësore të integruar në fshatin Prelubishtë.