Më 31 tetor 2014, drejtori  ekzekutiv i QDN Shkup z. Sasho Stojkovski së bashku me projekt menaxherin z. Veton Zekolli dhe menaxherеn e Qendrës për trajnim znj. Biljana Krsteska- Papiq u  takua me përfaqësues të Universitetit Mbretëror të Belfastit, znj. Ruth Leitch- drejtori i kërkimeve të  në shkollën e arsimit dhe znj. Joanne Hughes- profesoreshë e arsimit në shkollën e arsimit. Gjatë takimit, mysafirët u informuan për aktivitetet programore të QDN Shkup me një fokus të veçantë në modelin Nansen për arsimim të integruar dhe diskutuan mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen me QDN Shkup.