Gjatë muajit shtator 2017, pesë tandemë të mësimdhënësve filluan me trajnimin e nivelit bazik për arsimin e integruar dhe interkulturor në suaza të Qendrës së trajnimit pranë QDN Shkup. Procesi i trajnimit është zbatimi praktik i fushës së dytë tematike të Konceptit për Arsim Interkulturor “Kompetencat për edukimin ndërkulturor të kuadrit mësimor”. Mësimdhënëset të cilat filluan me trajnimin e nivelit bazë për arsimin e integruar për vitin shkollor 2017/2018 janë:

  1. Aneta Shukriu- Nebi
  2. Lence Poposka
  3. Elena Panova- Naumovska
  4. Giliser Abdula
  5. Vesna Stojanova
  6. Aferdita Sali
  7. Ruhije Sali
  8. Lidija Zaborska
  9. Teuta Bexheti
  10. Silvija Roskova