Gjatë muajit shtator 2017, tandemët e rinj të mësimdhënësve filluan me trajnimin e nivelit bazik për arsimin e integruar dhe interkulturor në suaza të Qendrës së trajnimit pranë QDN Shkup. Procesi i trajnimit është zbatimi praktik i fushës së dytë tematike të Konceptit për Arsim Interkulturor “Kompetencat për edukimin ndërkulturor të kuadrit mësimor”. 24 mësimdhënës u regjistruan në trajnimin e nivelit bazë për arsimin e integruar për vitin akademik 2017/2018:

 1. Saba Asani
 2. Dragana Trpezanovska
 3. Emilija Prçkova
 4. Zerin Kokallari
 5. Elena Miloshevska
 6. Svetlana Kocovska
 7. Aferdita Amedovska
 8. Marija Arsiq
 9. Marija Petrova-Tashkovska
 10. Marina Jakovlevska
 11. Kristina Stojanovska
 12. Tatjana Drangovska
 13. Bladoj Koçevski
 14. Jagoda Dimovska
 15. Tela Jusufi
 16. Izet Jusufi