Mësimdhënësit Aleksandra Ognjanoska dhe Munever Elmazi së bashku me nxënësit e klasave të pesta të përfshira në modelin Nansen për arsimim interkulturor festuan ditëlindjet e nxënësve nga të dyja klasat. Aktivitetet interkulturore në suaza të programit Shprehja dhe krijimitaria kreative u organizuan në frymën e kremtimit të ditëlindjeve.