Më 10 nëntor 2017, tademi i mësimdhënlsve Daniela Stefanovska dhe Hatixhe Memeti organizuan aktivitetin e titulluar “Vjeshta në vendin tim” në kuadër të sekcionit Eko nga Programi Vjetor Nansen. Aktiviteti u organizua si pjesë e temës javore “Fustani i vjeshtës”. Nxënësit së bashku përgatitën punime me gjethe vjeshtore.