Më 11 nëntor 2017 profesoresha Svetlana Asprovska- Todoroviq realizoi aktivitetin e projektit sipas modelit Nansen për arsimim interkulturor. Aktiviteti u realizua në suaza të programit “Unë dhe të tjerët” ndërsa tema e ditës ishte “Thenie të mençura”.