për të gjithë mësimdhënësit, profesorët, bashkëpunëtorët profesional të cilët janë të interesuar dhe kanë përfunduar trajnimin në Qendrën për trajnim të QDN Shkup, për promovimin e elementeve interkulturore përmes përfshirjes së tyre në përmbajtjet mësimore.

Regjistrimin mund ta bëni duke dërguar e-mail në contact@tcnmie.org, pas së cilës do të merrni udhëzime dhe informacione shtesë nga ekipi i QDN Shkup.

Afati për regjistrim është nga 25.01. deri më 31.01.2021, deri në orën 15.