(29.10, 2009) Më 29 Tetor shkollen tonë e vizitoi zotëri Tor Halgesen – drejtor i shkolles fillore multietnike “Tojen” të Osllos në Norvegji.
Halgesen pati mundësinë të njihet me planet dhe programet vjetore të shkolles sonë dhe me implementimin praktik të dygjuhësisë në mësim.
Me ekipin e NDC Shkup dhe me të punësuarit e shkolles u shqyrtuan mundësitë për një bashkëpunim të përbashkët gjegjësisht këmbim të përvojave në mes të dy shkollave.
Gjatë vizitës në shkollen tonë, e pranishme ishte edhe zonja Bente Knagenhlem, përfaqësues i Menxhmentit të Rrjetit Nansen në Norvegji.