Si rezultat i bashkëpunimit shumëvjeçar ndërmjet QDN Shkup dhe Fakultetit Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski”, Shkup, filloi trajnimin nga Moduli A edhe për një grup studentësh. Punëtoria e parë theksoi rëndësinë e arsimit ndërkulturor si një tendencë pedagogjike.