Më 21.09.2011 u realizua trajnimi për arsimtarët e rinj të cilët do të fillojnë me realizimin e projektit Nansen modeli për arsimim të integruar në dy shkollët fillore në teritorin e komunës Çair dhe Karposh. Qëllimi i trajnimit ishte promovimi.