Prof. Dr. Vera Stojanovska realizoi tre trajnime për 60 mësimdhënës të cilët janë promovues shumëvjeçar të Modelit Nansen për arsim interkulturor.

Trajnimet iu kushtuan temës: Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve.