Tre grupe të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional, prej disa model shkollave e ndoqën trajnimin e realizuar nga ana e Prof. Dr. Ognen Spasovski, kushtuar njohjes dhe kultivimit të inteligjencës emocionale.