Në vijim janë duke u zhvilluar trajnimet për forcimin e njohurive dhe kompetencave ndërkulturore të studentëve nga Fakulteti Pedagogjik, Shkup, nga Instituti i Pedagogjisë dhe Psikologjisë në Fakultetin Filozofik, Shkup, si dhe nga Universiteti Ndërkombëtar i Ballkanit. Studentët janë të përfshirë në trajnimet e Moduleve A dhe B, të cilat zbatohen nga nga ligjerues vendas dhe ndërkombëtarë.