Dhuna e bashkëmoshatarëve dhe mënyrat për parandalimin e saj u punuan në 3 punëtori të realizuara nga ana e Prof. Dr Elena Açkovska – Leshkovska.
Në to u përfshinë në mënyrë aktive mbi 50 bashkëpunëtorë afatgjatë të QDN Shkup – mësimdhënës dhe bashkëpunëtorë profesional.