Dy trajnimet e para të Modulit B u realizuan me sukses me pjesëmarrësit nga katër grupet.

Këto trajnime iu kushtuan temave: Klima e sigurt shkollore dhe socio-emocionale, si dhe Qasjet arsimore ndërkulturore,  të realizuara nga profesorët Achkovska-Leshkovska dhe Miovska-Spaseva