Më 18 shkurt të vitit 2015, pjesëmarrësit e grupit të 5- të morën pjesë në ligjëratën e përgatitur nga prof. Dr. Florina Shehu si pjesë e nivelit të avancuar të trajnimit për arsimim të integruar në kuadër të Qendrës për Trajnim të QDN Shkup. Tema e ligjëratës ishte “ Dizajni i hapësirës shkollore multikulturore”.